เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

ที่อยู่

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ที่ตั้ง เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 042-711386 มือถือโรงเรียน 061-024-1119