!-- End Header -->

Executive Office

Management

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Congratulations

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

News

Public Relations

Image

  ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม

  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน English & Chinese Camp 2023

 • ในวันที่ 9-12 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 • โดยในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 เป็นค่ายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • และวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 เป็นค่ายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Portfolio

ตารางสอบนอกตาราง - ในตาราง ภาคเรียนที่ 1 / 2566 [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]

 • ทั้งหมด
 • ตารางสอบนอกตาราง
 • ตารางสอบ ป. 1 - 6
 • ตารางสอบ ม. 1 - 3

Academic skills competition

การเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ [ วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2566]

Outstanding award

Executive

ผู้บริหารเข้ารับป้ายโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

Outstanding award

Executive - Teacher - Student

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครขอแสดงความยินดีกับ

 • : เด็กหญิงเด็กหญิงเอมิกา คำชมภู
 • : ที่ได้รับมอบเกียรติบัตร ที่กระทรวงวัฒนธรรม

เนื่องด้วยได้ร่วมเดินแบบผ้าครามสกลนครและร่วมกิจกรรมกับทางวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครค่ะ วันพฤหัสบดี ที่ 24 ส.ค.2566

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ

 • : 1. เด็กหญิงปัณฑิตตา ใยวังหน้า
 • : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดเรียงความ ระดับประถมศึกษา
 • : 2 เด็กหญิงเด็กหญิงมนสิชา ติ้วคะลา
 • : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเรียงความ ระดับประถมศึกษา
เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยนางศิรดา มะลาสาย วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ชั้น 2

ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เ

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครขอแสดงความยินดีกับ

 • : ด.ช.ชัยชาญณรงค์ พุ่มพวงศิลปชัย
 • : ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเกม 24 ระดับประถมศึกษา
 • : เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมภาค ประจำปีการศึกษา 2566
 • : ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

Activity

Saint Joseph School --> [September]

วันศเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง ครั้งที่ 4


Image
เปิดดู facebook
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

ภาพบรรยากาศพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน DARE


Image
เปิดดู facebook
วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2566

ฉลองวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อผู้จัดการ
คุณพ่อเด่น ช่วยสุข


Image
เปิดดู facebook
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ให้แก่นักเรียนโดยจัดตารางให้นักเรียนเข้าใช้ห้องพหุปัญญา(ห้องสมุด)


Image
เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566

กิจกรรมวันศุกร์ต้นเดือน ประจำเดือนกันยายน พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566

กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ประจำเดือนกันยายน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเปิดดู facebook

Saint Joseph

Electronic books

ถวายเทียนเข้าพรรษา

ปีการศึกษา 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ปีการศึกษา 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

ปีการศึกษา 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง

ปีการศึกษา 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่

ปีการศึกษา 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรม แต่งตั้งประธานนักเรียน

ปีการศึกษา 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรม วันไหว้ครู

ปีการศึกษา 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ปีการศึกษา 2566

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Saint Joseph Sakonnakhon

VDO กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

Activity

Saint Joseph School --> [August]

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566

การประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง ครั้งที่ 4เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

ภาพบรรยากาศการใช้ห้องสมุด ( นักเรียนทุกระดับชั้น)เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

ภาพบรรยากาศ”การมอบเกียรติบัตรวันวิทยาศาสตร์”
-----เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

ภาพบรรยากาศ”การประกวดชุดแฟชั่นรีไซเคิล”เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัยเปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

ภาพบรรยากาศ “การแสดงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ”เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

ภาพบรรยากาศ “การแสดงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ”เปิดดู facebook
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

ภาพบรรยากาศ “การแข่งขันกีฬา E-Sport”เปิดดู facebook

--

--

--

Saint Joseph Sakonnakhon

VDO คู่มือการใช้งานโปรแกรม ปพ. 5

Saint Joseph

Link

Ministry of Education

-------------------------------------------------------------------------

กระทรวงศึกษาธิการ - MOE

KSP Self-service

-------------------------------------------------------------------------

คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

NSTDA

-------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช ...)

OBEC Channel

-------------------------------------------------------------------------

รับชมสื่อการเรียนการสอนที่มีสาระและมีคุณภาพ

NIETS

-------------------------------------------------------------------------

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

DLIT

-------------------------------------------------------------------------

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)

Contact

Contact Us

ที่อยู่ของโรงเรียน

ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

Email Us

sjsakonnakhon@gmail.com

Call Us

061-0241119