VDO ห้ องเรียน IEP ระดับอนุบาล ระดับประถม และ ระดับมัธยม

วิดีโอกิจกรรมโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ห้องเรียน IEP ระดับอนุบาล

ห้องเรียน IEP / Music

ห้องเรียน IEP ระดับมัธยม

ห้องเรียน IEP ระดับประถม

เข้าสู่เว็บไซต์หลัก
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

สมัครเรียนอนไลน์

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้สมัครเรียนออนไลน์ โดยคลิกปุ่ม สมัครเรียนออนไลน์ ด้านล่างนี้

สมัครเรียนออนไลน์

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ :: โทรศัพท์ 042-711386 :: มือถือโรงเรียน 061-024-1119 ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเรียนได้ลิงค์
โหลดเอกสารการสมัครเรียนได้ลิงค์ โหลดเอกสารใบมอบตัว
--
--
--

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 042-711-386, 061-024-1119 ที่อยู่ 361 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

เข้าสู่เว็บไซต์หลัก