!-- End Header -->

การประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะวิชาการ

  • :โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกลนคร
  • :
  • : วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566
  • : www.sjsn.ac.th
  • : fackbook

--

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อม แลกเปลี่ยนข้อมูล และทำความเข้าใจกฎและเกณฑ์สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง ครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง เป็นอย่างดี